WCF

    בעזרת הכרת windows communication foundation נדע כיצד לפתח מערכות מבוזרות, וכיצד להקים שירותי WEB בקלות, נלמד לפתח בטכנולוגיה זו מהיסודות, נבין במה היא שונה מטכנולוגיות אחרות, וננסה לצלול פנימה לנושאים טיפ טיפה מורכבים

      תלמידים
      מרצה