WEB API

  WEB API נועד לאפשר לחשוף שירותי רשת החושפים מידע (בדרך כלל XML או JSON) בצורה קלה, אמנם יש עוד טכנולוגיות המאפשרות לעשות זאת, אך WEB API עושה זאת בדרך הכי פשטה עבור המפתחים ומאפשרת שליטה מלאה על הנתונים בשני הכיוונים (לפי שליחה לצד לקוח ולפני קבלה בצד שרת). בקורס זה נלמד את היסודות של הטכנולוגיה ולאחר מכן נצלו פנימה כדי להבין את המנוע ונראה כיצד ניתן לקסטם את המערכת לצרכים שלנו
  שירותי רשת - מה הם
  ההיסטוריה של מייקרוסופט והפיתרונות
  מה WEB API בא לחדש
  יצירת תווכנית ראשונה החושפת מידע לצד לקוח
  מה ניתן להחזיר ממתודות ב - WEB API
  יצירת תיעוד לשירותים הנחשפים
  מה המשמעות של Routing
  תהליך בחירת המתודה הנכונה לפי הגדרת ה - Route
  החידושים של - WEB API 2
  Route Debugger
  Media Formatters
  JSON and XML Serialization
  BSON
  Content Negotiation
  Model Validation
  Parameter Binding
  כיצד מטפלים בשגיאות, ומה הטכנולוגיה נותנת
  טיפול כללי בשגיאות
  Logging
  Unit Tests
  Authentication and Authorization
  Cross-Site Request Forgery (CSRF)
  Cross-Origin

  • היכרות עם פיתוח באחת משפות .net
  • עבודה עם AJAX - מומלץ
  • היכרות עם XML + JSON
   תלמידים
  • Visual Studio 2013
  • גוגל כרום מומלץ
   מרצה
  • Visual Studio 2013
  • גוגל כרום מומלץ