ASP NET MVC

  בקורס זה נלמד כיצד לפתח אתרי WEB בשיטת הפיתוח המתקדמת של מיקרוסופט, נראה כיצד מימוש של שיטת העבודה MVC, מאפשר להפריד נכונה את הלוגיקה התצוגה והמודל העסקי, נכיר מנגנונים שונים של עולם ה - WEB כמו ניהול משתמשים וכניסה לאתר ועד כתיבת אתר מרובה שפות, כמו כן נכיר את עולם ה - AJAX וכיצד כותבים אתרים שכל המידע מגיע מהשרת ללא ריפרושים של העמוד.
  ההבדלים בין פיתוח צד לקוח לבין פיתוח צד שרת.
  מה קורה כשמשתמשים גולשים באינטרנט.
  קצת הסבר על פרוטוקולים ומה זה GET, POST.
  היסטוריה והשוואה עם ASP.NET Web Forms
  הגדרה והבנה בסיסית של Controller, מהו תפקידו וכיצד כותבים אותו בצורה נכונה
  הגדרה והבנה בסיסית של View.
  הגדרה והבנה בסיסית של Model.
  הקשר בין שלושת החלקים של MVC וכיצד כל אחד מתקשר עם החלקים האחרים.
  הכרת razor view engine.
  הבנת החלוקה בין תצוגה ללוגיקה ובין לוגיקה ללוגיקת תצוגה
  שימוש ב - ViewBag
  הכירות עם Layout Page.
  היכרות עם Partial Views.
  הגדרת Model מסוים ל - View ספציפי.
  הצהרה ב - View מיהו המודל שלו.
  הגדרת המודל בעזרת Attribues על המאפיינים השונים.
  שימוש ב - Helpers של ASP.NET לייצר בצורה אוטומטית את הפקדים הנדרשים.
  היכרות Ajax Helper
  הכרת Ajax Link המאפשרים טעינה דינמית של תוכן ב - AJAX.
  שימוש ב - Validations בצד הלקוח בהתאם להגדרות של ה - Attribute במודל.
  הבנה בסיסית של authentication and authorization.
  הגדרת סוג ה - authentication בקונפיג.
  היכרות עם הפונקציות השונות המאפשרות לבדוק האם המשתמש עשה לוגין, וביצוע הלוגין.
  הגדרת authorization בקונפיג.
  הגדרת authorization בעזרת Attribute על Controller ואו על Action.
  היכרות מנגנון ה - Membership
  הזדהות בעזרת פייסבוק, גוגל וכדו'
  הבנה כיצד לכתוב אתרים מרובי שפות בעזרת הגדרת Resources.
  שינוי סטטי ודינמי של השפה הנוכחית.
  הגדרת שאיבת הטקסטים מתוך ה - Resource בהגדרת המודל.
  פתרון בעיית הפיכת כיוון העמוד בכתיבת css.
  Filter Attribute, הבנה וכתיבה של נגנונים מותאמים אישית
  הכרת מנגנון ModelBinder וכתיבה של Binder מותאם אישית.
  הגדרה של Area.
  סוגי ה - Return Value השונים שניתן להגדיר ב - Action.
  שמירת מידע בצד שרת (TempData, Session, Appliaction, Cache)
  Output Cache
  מנגנון ה - Bundling and Minification המאפשר כיווץ אוטומטי של קבצי ה - CSS וה - JS במצב Relese.
  היכרות עם מנגנון Web API
  כתיבת Ubit Test ל - Controller
  כתיבת Asynchronous Controller
  טיפול נכון בשגיאות
  היכרות עם global asax.
  הגדרת Http Handlers.
  היכרות עם Elmah - המאפשר מעקב אחר שגיאות.
  היכרות עם log4net
  חלוקה נכונה של המודולים בצד שרת
  עבודה עם מספר שירותים ותקשורת ביניהם
  עבודה עם IoC & DI בעזרת Unity

  • ניסיון קודם ב - net ובשפת #C.
  • היכרות טובה עם html,css, js.
   תלמידים
  • Visual Studio 2012 ומעלה (לא גרסת Express)
  • גוגל כרום מומלץ
   מרצה
  • Visual Studio 2012 ומעלה (לא גרסת Express)
  • גוגל כרום מומלץ