LINQ

    קורס זה ילמד את אחד מטכניקות הפיתוח של #C בשם LINQ, כתיבת קוד בעזת LINQ מאפשרת להתחיל לכתוב מה במקום איך, במקום לכתוב את הקוד ולספר למחשב איך לבצע את הרצונות שלנו (למשל ריצה בלולאה על מערך של Person, ולמצוא את כל אלו שה - ID שלהם או זוגי - שזה יהיה IF), נוכל לכתוב קוד בצורה שמזכירה שאילתא, כלומר לכתוב מה אנחנו רוצים, זה יאפשר לנו להתעלם ממקור המידע בין עם זה בסיס נתונים, קובץ XML או מערך של אובייקטים, הקוד שלנו יישאר ברובו זהה ולא ישתנה לפי מקור המידע שממנו אנחנו מביאים את המידע.

      תלמידים
      מרצה