Javascript בסיסי

  בקורס זה נכיר את אחת משפות הפיתוח הפופולריות - Javascript, נכיר את יסודות השפה, ונראה כיצד בעזרת שפה זו ניתן לכתוב דפי אינטרנט דינמיים - נראה במה שונה שפה זו (שהיא דינמית) מרוב השפות שאנחנו מכירים, נצלול להגדרת משתנים, פונקציות, נסתכל על שימוש באובייקטים קיימים נראה כיצד לשמור מידע עבור המשתמש, נבין איך ניתן לתקשר עם המשתמש ואיך ניתן להעביר מידע בין חלונות ועוד. כמו כן נכיר את העבודה עם Ajax בעזרת שימוש עם XMLHttpRequest
  למה להשתמש ב - Javascript ומה אפשר לעשות איתה
  מיקום הסקריפטים
  דוגמאות לרכיבים אשר נכתבו בעזרת Javascript
  עבודה עם ספריות חיצוניות
  הגדרת פונקציה בסיסית
  הגדרת משתנים
  סוגי משתנים
  אורך החיים וה - Scope שלהם
  קבלת ערכים למשתנים מתוך הקלט של המשתמש
  המרה בין סוגי משתנים
  עבודה עם console כדי לדבג ולעקוב אחר הקוד
  רישום לאירוע משתמש מתוך ה - HTML.
  רישום לאירועי משתמש בצורה דינמית מקוד.
  היכרות עם Document Object Model
  שינוי CSS והגדרות עיצוב מתוך Javascript
  הצגת הודעות
  קבלת אישור לפעולה
  קבלת קלט מהמשתמש
  הצגת חלונות מודלים, מותאמים אישית
  השיטות השונות להגדרת מערך
  הגדרה פשוטה של אובייקט, ומערך של אובייקטים
  פונקציות של מערך
  המשמעות של יצירה דינמית
  כיצד עושים זאת בעולם האמיתי
  כתיבה של קוד היוצרת אלמנטים
  בדיקות תקינות קלט המשתמש
  הצגת הודעות שגיאה למשתמש
  העלמת הודעות השגיאה לאחר זמן כלשהו.
  הצגת והסתרת הודעות השגיאה באנימציה
  הכרת event.
  רישום לאירועי העכבר
  רישום לשינויי החלון
  עצירת חלחול האירועים
  הגדרת גובה פנימי קבוע כדי לראות תמיד את הכותרת של המסך, תוך התחשבות בשינוי גודל החלון בזמן ריצה
  הצגת כמה חלונות במקביל
  העברת מידע בין החלונות בעזרת Query String
  פנייה ישירה לחלון אחר
  העברת ושמירת מידע בעזרת HTML5 Storage.
  העברת מידע בעזרת postMessage.
  העברת ושמירת מידע בעזרת cookies.
  עבודה עם תאריכים
  עבודה עם פעולות מתמטיות
  עבודה עם RegExp
  הכרת האובייקט navigator.
  מחרוזות
  טעינה דינמית של CSS או JS מקוד.
  טיפים וטריקים
  הכרת האובייקט XMLHttpRequest.
  שליחת מידע לשרת
  קבלת מידע מהשרת
  מניפולציה על המידע והצגתו למשתמש.
  שליחת קבצים ב - AJAX לשרת.
  קבלת תמונות מהשרת ב - AJAX.

  • היכרות עם HTML + CSS
  • עבודה עם שפת פיתוח כלשהו, והבנה של משתנים, תנאים, לולאות וכדו'
   תלמידים
  • גוגל כרום מומלץ
  • עורך Html כלשהו (מומלץ VS)
   מרצה
  • Visual Studio 2012 ומעלה (לא גרסת Express)
  • גוגל כרום מומלץ