Entity Framework

    EF היא מימוש של ORM, המאפשר להגדיר מיפוי בין המחלקות שלנו לבין בסיס הנתונים כך שלא נצטרך לכתוב את כל קוד ההתחברות לבסיס הנתונים (מה שמוכר בשם DAL) בעצמנו, לא יהיה צורך יותר לכתוב שאילתות מכיוון שהכול מתבצע בעזרת LINQ, וכל מה שנצטרך זה למפות פעם אחת בין האובייקטים לבין בסיס הנתונים. נלמד גם נושאים מתקדמים יותר, כמה הגדרה של ירושות והמיפוי לבסיס הנתונים, הגדרה של SP בבסיס הנתונים אם יש צורך בפעולות מורכבות של - LINQ קשה להתמודד, ושימוש בשלושת המודלים של הטכנולוגיה, DatabaseFirst, ModelFirst, CodeFirst.

      תלמידים
      מרצה