CSharp

    קורס זה הנו מתחיל מיסודות השפה ונותן כלים למפתחים להבין טוב יותר כיצד מנגנונים שונים פועלים, הבנה זו מאפשרת לכתוב קוד נכון ויעיל יותר, הרבה מאוד מפתחים נוטים להכיר את השימוש בשפה מבלי להבין את המשמעות של שימוש בסט הכלים שלה, קורס זה מאפשר למתכנת לשנות את המצב ולכתוב קוד טוב בהרבה. מעבר ליסודות השפה, קורס זה עובר על הרבה מאוד נושאים חשובים כמו GC, Delegates, Interface, OO ועוד הרבה אחרים. קורס זה מיועד גם לאלו אשר עושים הסבה משפות אחרות ל - net. קורס זה יכול להיות מועבר ב - #C או ב - VB.net.

      תלמידים
      מרצה