Angular

  ספריית אנגולר מפותחת על ידי חברת גוגל, ספרייה זו עושה מהפך בצורה בה אנו מפתחים מערכות אינטרנטיות, בשונה מספריות אחרות כגון jQuery ו - KO, שכל אחת מהם באה לפתור בעיה מסוימת (ובהצלחה) אנגולר מתיימרת לתת מענה מקיף לכל (או לכל הפחות לרוב) הבעיות שיש לנו. ספרייה זו מבוססת MVC (בצד לקוח) ומאפשרת חלוקה הגיונית בין האחריות של הקוד המטפל בתצוגה לבין הקוד שמטפל בלוגיקה העסקית, כמו כן הספרייה מספקת אוסף גדול של רכיבים כגון AJAX, פיתוח מערכות SPA, בדיקות אוטומטיות על הלוגיקה בצד הלקוח ועוד הרבה כפי שנלמד בקורס
  הסבר על שיטת הפיתוח עד אנגולר ומהם הבעיות שנובעות מכך
  מה הרעיון העומד מאחורי אנגולר
  הורדת הספרייה ותחילת העבודה
  הגדרת מודולים
  הגדרת Controllers
  קישור בין ה - View ל - Controller בעזרת ה - Scope
  קישור בין פקד select לרשימה ב - scope
  הצגת והסתרת אלמנטים לפי תנאים
  הכרת המושג expression
  האזנה לשינויים לוגיים של אלמנטים במודל
  הבאת מידע מהשרת
  הדרכים לבצע פניות לשרת
  תמיכה בפניות AJAX עם jQuery
  הגדרות משותפות לכל פניות ה - AJAX
  הבנת המושג
  שימוש ב - Filters של המערכת
  הגדרת Custom Filters
  הבנת המושג
  בניית Directive בסיסי
  בניית File Upload בעזרת המנגנון
  הצגת הנתונים
  מימוש מנגנון Pageing
  מימוש מנגנון חיפוש
  מימוש מנגנון מיון
  מימוש מנגנון הצגת והסתרת עמודות - כולל שמירה של הנתונים
  למה לפתח מערכות מסוג זה - ומתי לא כדאי
  כיצד מתחילים
  הכרת מנגנון ה - Routing
  שליחת פרמטרים לדפים אחרים
  שיתוף מידע בין דפים
  הכרת מנגנון ui-route
  רישום לאירועים של הניווט
  הגדרת ולידציות בסיסית
  הצגת הודעות השגיאה רק כשהמשתמש ביצע שינוי
  הוספת בדיקת תקינות תעודת זהות
  שימוש ב - ng-message
  חלוקה נכונה של הקבצים
  הטמעה של ספריות חיצוניות
  גרסאות
  מילה על אנגולר 2

  • היכרות טובה עם HTML + CSS
  • היכרות מעמיקה עם פיתוח צד לקוח - JS
  • היכרות עם AJAX - מומלץ
   תלמידים
  • גוגל כרום מומלץ
  • עורך Html כלשהו (מומלץ VS)
   מרצה
  • Visual Studio 2012 ומעלה (לא גרסת Express)
  • גוגל כרום מומלץ