Javascript מתקדם

    בקורס זה נלמד נצלול לעומק השפה, נראה ששפה זו היא הרבה מעבר לאוסף של פונקציות נראה כיצד לעבוד עם אובייקטים בצד הלקוח, נכיר קצת פיתוח Object Oriented, ונכיר חלק מהדברים המוזרים יותר של השפה שהבנה שלהם תעזור לנו לכתוב קוד נכון יותר.

      תלמידים
      מרצה