אחד הדרכים הפשוטות (לא בהכרח המומלצת) כדי להעביר נתונים נשתמש ב Angular $rootScope לצורך הכרזת הנתונים, ובכך נוכל לשלוף את הנתונים בכל controller  

  ראשית נכתוב את ה  controller שמאפשר rootScope  

  Code Snippet
  <script>
      var app = angular.module(‘myApp’, []);                              

      app.controller(‘CtrlOne’, function ($scope, $rootScope) {           
             
                $rootScope.name = ‘Yosi’;                                
            });

      app.controller(‘CtrlTwo’, function ($scope) {                      
             
                $scope.N = $scope.name;
            });
  </script>

   

  אוקי מה עשינו בעצם.. יצרנו שתי קונטרולרים

  בקונטרולר הראשון הגדרנו את  rootScope  והכרזנו על משתנה בשם  name

  בקונטרולר  השני  כבר יכלנו לשלוף את המידע,

   

  נכלול Html קצר  לצורך הדגמה

  Code Snippet

  <script src=”~/Scripts/angular.js”></script>

  <html>
  <body ng-app=”myApp”>
      <div ng-controller=”CtrlOne”>

          <h1>Ctrl One</h1>
          <br />
          Name {{name}} 

      </div>

      <div ng-controller=”CtrlTwo”>
          <h1>Ctrl Two</h1>
          <br />
          My Name: {{name}} 
          <br />
          N:{{N}}

      </div>
  </body>
  </html>

  <script>
      var app = angular.module(‘myApp’, []);

      app.controller(‘CtrlOne’, function ($scope, $rootScope) {

          $rootScope.name = ‘Yosi’;
      });

      app.controller(‘CtrlTwo’, function ($scope) {

          $scope.N = $scope.name;
      });
  </script>

  והתוצאה…

  image

   

  מדהים……