העלאת קבצים

  העלאות קבצים מתבצעת באמצעות input מסוג file,

  בדוגמא הבא נשתמש ב-kendo-upload של kendo ui

  Code Snippet
  <input type=”file”
          name=”files”
          kendo-upload
          k-async=”{ saveUrl: ‘save’, autoUpload: false }” />

  הפרמטר “saveUrl” מקבל את הכתובת לאן לשלוח את הקובץ,

  והפרמטר “autoUpload” אם מוגדר true,  הקובץ שנבחר ישלח מיד לשרת. ואם מוגדר false,  הקבצים ישלחו רק כשנלחץ על הכפתור “העלה קבצים שבחרת”, (הכפתור “העלה קבצים שבחרת” מוצג רק אם נבחר autoUpload” = false”)

  כך זה נראה בדפדפן:

  upload

   

  יש שני אפשרויות לשמירת קבצים,

  1. הדרך הפשוטה יותר לשמור את הקובץ במחשב ככל הקבצים, ולשמור ב-DATABASE את מיקום הקובץ.
   הבעיה בשיטה זו, שאם נעתיק את הקובץ למיקום אחר, או נשנה את שמו, ה-DATABASE לא יתעדכן וימשיך להפנות למיקום הקודם.
  2. לשמור את קובץ עצמו ב-DATABASE,
   ובכך נחסוך את הבעיה באפשרות הקודמת ,

  כרגע נבחר באפשרות השניה.

  Code Snippet
  public JsonResult save(HttpPostedFileBase files)
  {
      byte[] data = new byte[files.ContentLength];
      files.InputStream.Read(data, 0, files.ContentLength);

      Documents file = new Documents()
      {
          FileName = files.FileName,
          ContentType = files.ContentType,
          Contents = data
      };
      DB.Documents.Add(file);
      return Json(DB.SaveChanges() > 0);
  }

  הפרמטר שמתקבל הוא מסוג  HttpPostedFileBase, שמכיל את הקובץ ומידע עליו

  כדי לשמור את הקובץ ב-DATABASE צריך להמיר אותו למערך מסוג byte 

  ההמרה מתבצעת בעמצאות InputStream.read שמקבל את הפרמטרים הבאים: מערך, התחלה, וסיום,

  Documents הוא שם האוביקט של ה-EntityFramework שבו נשמור את המערך, שם הקובץ, וסוג הקובץ.

   

  הורדת קבצים

  JavaScripe 

  Code Snippet
  angular.module(‘myApp’, [“kendo.directives”])
          .controller(‘fileCtrl’, function fileCtrl($scope, $http) {

              $http.post(‘/Home/listFils’).success(function (res) {
                  $scope.files = res;
              });

          });

  קיבלנו את רשימת הקבצים מהשרת, ושמרנו את הרשימה ב-files.

  HTML 

  Code Snippet
  <div class=”panel panel-default”>
      <div class=”panel-heading”>קבצים להורדה</div>
      <div class=”panel-body”>
          <ul class=”list-group”>
              <li class=”list-group-item” ng-repeat=”file in files”>
                  <a target=”_blank” href=”/Home/Download/{{file.Id}}“>{{file.FileName}}</a>
              </li>
          </ul>
      </div>
  </div>

  יצרנו link לכל הקבצים באמצעות ng-repeat, שעובר על files,

  ושרשרנו ב-href את ה-id של הקובץ.

  עטפנו את ה-link בכמה classים של bootstrap,

  כך נראה הרשימה בדפדפן

  download

  בלחיצה על link נגיע ל-Download.

  Code Snippet
  public ActionResult Download(int id)
  {
      var Document = DB.Documents.FirstOrDefault(x => x.Id == id);
      Byte[] data = Document.Contents;
      var file = File(data, Document.ContentType);
      return file;
  }

  כאן שלפנו את המידע מה-DATABASE, המירנו אותו בחזרה בעזרת File שמקבל מערך של byte, ואת סוג הקובץ .

  ושלחנו את הקובץ לדפדפן.